Är pengar från en fond en inkomst som kan räknas av från försörjningsstöder?

2019-11-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har fått 6000 kr från en stipendium fond och jag har för tillfället försörjningsstöd. Kan socialen dra av den summan från mitt försörjningsstöd eller hur räknas gåvor som man får från stiftelser och fonder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Är pengar från fond en inkomst som kan räknas av från försörjningsstödet?

Socialnämnden ska vid en beräkning av försörjningsstödet räkna med alla de inkomster som en person har. Dessa inkomster ska räknas av från försörjningsstödet, eftersom en person som har ekonomiska tillgångar måste använda sig dessa för att försörja sig själv (4 kap. 1 § Socialtjänstlagen).

Eftersom du har fått pengar från en fond blir dessa en ekonomisk tillgång för dig som du kan använda för att försörja dig själv. Vid beräkning av ditt försörjningsstöd får socialnämnden dra av denna summa från ditt försörjningsstöd. Men vissa inkomster bör socialnämnden dock i regel inte räkna med, exempel på detta kan vara pengar från fonder. Men då ska dessa fondmedel vara avsedda för ett visst ändamål (SOSFS 2013:1 s. 20).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82613)