Är överklagande av bygglov en allmän handling?

FRÅGA
Om en person överklagat bostadsbyggnad i närheten av dennes Lagerbyggnad kan man ta reda på vem som överklagat? Är överklagandet officiell handling.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen gäller för alla myndigheter i Sverige. Denna innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar (se tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Ett överklagande som inkommit till en byggnadsnämnd är således en allmän handling, som en person kan begära att få ta del av. Ett överklagande ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § förvaltningslagen). På så sätt kan en person få reda på vem som har överklagat. För vidare läsning om offentlighetsprincipen se här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (201)
2019-04-29 Är tentamenssvar en allmän handling?
2019-04-25 Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?
2019-04-12 Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?
2019-04-04 Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (69283)