Är Onlyfans lagligt?

FRÅGA
Hur ser lagen ut när det kommer till att köpa innehåll för t.ex onlyfans. Samt hur definer man köp av Sexuella tjänster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), specifikt 6 kap. 11 § BrB som anger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

Köp av sexuell tjänst

För att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst krävs det att man uppfyller vissa rekvisit. Det första rekvisitet är att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. Med sexuell förbindelse avser man samlag eller sexuell handling. För att samlag ska anses föreligga är det tillräckligt att könsdelarna kommit i beröring med varandra. Sexuell handling brukar kännetecknas av att den väcker eller tillfredsställer gärningsmannens eller offrets sexuella drift. Att beröra könsorganet eller beröra en kroppsdel med ens könsorgan under en någorlunda varaktig tid kan anses vara en sexuell handling. I vissa fall krävs det inte att det sker en beröring, t.ex. när offret tvingas onanera på sig själv (se prop. 2004/05:45 s. 140). I ett annat förarbete till lagen, prop. 1997/98:55 s. 137, nämner man att nakenposering inte omfattas av denna bestämmelse.

Det andra rekvisitet är att den sexuella förbindelsen ges i utbyte mot ersättning. Ersättningen kan vara i form av pengar eller annan allmän egendom som t.ex. alkohol eller en middag på restaurang. Det räcker att gärningsmannen utlovat ersättning, d.v.s. att betalning var en förutsättning för samlaget eller sexuella handlingen. Gärningsmannen måste inte själv ha betalat för den sexuella tjänsten; den som lämnar ersättning åt gärningsmannen blir ansvarig för medhjälp.

Är köp på Onlyfans lagligt?

Frågan är framförallt om det anses vara köp av en sexuell tjänst att köpa innehåll på Onlyfans. På Onlyfans kan användare ladda upp bilder och videos där de bl.a. poserar naket. Då det inte sker någon fysisk kontakt vid köp av dessa bilder eller videos så borde det falla under begreppet nakenposering. Jämför med pornografi som är lagligt i Sverige. Som ovan nämnt anses nakenposering inte vara en sexuell förbindelse, något som krävs för att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96494)