Är offentligt anställdas personuppgifter offentliga uppgifter?

hej! Jag är offentligt anställd och jobbar inom kundservice. En kund bad om mitt fulla namn, då han ville skicka in ett klagomål. jag hade inte gjort något fel, men gav ändå ut det. min fråga är helt enkelt: finns det något skydd för mig eller måste jag lämna ut mitt namn om kund ber om det?

Som jag har förstått ger OSL ett visst skydd för utlämning av offentliganställdas personuppgifter men är inte säker på om jag täcks av det, så skulle behöva lite klarhet i detta!

tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighets- och sekretesslagen bygger på offentlighetsprincipen som innebär att allt som inte är sekretessbelagt är offentligt. Syftet är inte att skydda de anställda tjänstemännen, utan de enskilda personerna. I 6 § förvaltningslag (2017:900) finns det en bestämmelse om serviceplikt. Det innebär att offentligt anställda ska besvara frågor från allmänheten som berör verksamheten och för att tillvarata deras intressen. En av dessa saker kan innebära information för att kunna göra ett klagomål. Det finns därför inget sekretesskydd i detta fall för ditt namn, och därför har du en skyldighet att utge det till den som frågar.

Återkom gärna om något är oklart eller om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Makda TesfamariamRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”