Är nyttjandet av kundvagnar utanför affärens gränser stöld eller egenmäktigt förfarande?

FRÅGA
Hej, I vår bostadsförening ser vi att antalet kundvagnar ökar. Som redaktör i medlemstidningen undrar jag därför följande:Är det ok att ta en kundvagn för att köra sina handlade saker hem? Vad innebär det om jag inte lämnar vagnen tillbaka? Räknas det som stöld? som egen mäktig förfarande? Kan man anmälas för det? Vad kan straffet vara?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämnder är det de två brotten Stöld och egenmäktigt förfarande som blir aktuella.

Egenmäktigt förfarande

Brottet definieras i 8 kap. 8§ Brottsbalken (BrB). Där framgår att "den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år."

Situationen som avses ovan är den då gärningsmannen olovligen har tillgripit något men inte har någon avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis då det tillgripna göms undan så ägaren hindras att använda det. Man kan tänka sig att detta blir aktuellt ifall du tar en kundvagn hela vägen hem och därmed omöjliggör för affären(ägaren) att nyttja sin egendom. Då rör det sig om egenmäktigt förfarande.

Stöld

Stöld definieras i 8 kap. 1§ BrB. Där framgår att "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år."

Fokus i detta brott ligger på rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det". Detta kallas för uppsåtsrekvisitet och innebär att en åklagare måste bevisa att du hade uppsåt att tillägna dig föremålet för att kunna fälla dig för stöld. Med tillägna menas att du gör föremålet till ditt eget exempelvis genom att aldrig lämna tillbaka det eller kanske sälja föremålet och göra en vinst. Om du behåller kundvagnen och fortsätter använda den för andra ändamål eller kanske säljer den, så talar det för att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. Detta är alltså skillnaden i jämförelse med brottet "egenmäktigt förfarande".

Kan man anmälas?

Alla personer kan göra en polisanmälan om stöld eller egenmäktigt förfarande. Men därefter är det polisens uppgift att utreda vem som gjort sig skyldig till brottet. Man kan alltså inte polisanmäla en person för dessa brott. Man anmäler brottet och lämnar tips och bevis i samband med detta som kan hjälpa polisen i utredningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (566)
2020-02-16 Har man rätt till hittelön?
2020-02-13 Vem bär ansvaret vid en så kallad "tjuvtankning"?
2020-02-10 Jag har blivit kallad till förhör för snatter, vad kan jag förvänta mig? har butiksbiträde envarsgripande?
2020-02-10 Påföljd vid stöld/ringa stöld

Alla besvarade frågor (77210)