Är nedlagd förundersökning allmän handling?

FRÅGA
Blir förundersökningen offentlig även om det inte leder till åtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till fråga!

Regler kring offentlighet och sekretess finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Som huvudregel är förundersökningen offentlig (2 kap 3 § TF). Den blir dock offentlig först när förundersökningen är färdigbehandlad, det vill säga antigen när åtal väcks eller när åtalet läggs ned. Innan dess råder s.k. förundersökningssekretess (18 kap 1 § OSL).

I vissa fall kan även en färdigbehandlad förundersökning vara sekretessbelagd, till exempel om det är påkallat med hänsyn till intresset av att förebygga och beivra brott, eller med hänsyn till andra intressen som du kan se i lagtexten (2 kap 2 § TF).

I regel blir alltså även en nedlagd förundersökning offentlig, men för att få veta om en specifik förundersökning är offentlig eller ej måste du vända dig till polisen som utfört förundersökningen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (295)
2020-09-28 Begära ut handlingar från kommunen
2020-09-28 Kan man begära ut gamla prov eller nya prov som inte har tagits?
2020-09-25 Hur tar jag reda på om någon har körkort?
2020-09-21 Är bodelningshandlingar allmänna och hur kan man ta del av dem?

Alla besvarade frågor (84484)