Är nätverksplacering av barn en insats man beviljas enligt 4:1 SoL?

2017-01-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Är nätverksplacering av barn en insats man beviljas enligt 4:1 SoL?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nätverksplacering innebär att ett barn som ska vårdas utanför hemmet placeras hos någon anhörig eller annan närstående. Om det handlar om frivillig placering beviljas insatsen enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 §. Det kan även handla om tvångsvis placering av barnet vilket istället beslutas om enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 2-3 §.

Ansökan om insatsen, alternativt anmälan, görs hos socialtjänsten i kommunen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?