Är motiveringen till ett beslut bindande?

FRÅGA
I ett protokoll från en kommunal nämnd står i beslutstexten:"Nämnden avslår ansökan om lov med stöd av 9 kap. 30 § PBL."I motiveringen hänvisas sedan till ytterligare paragrafer i 2 och 8 kap. PBL.Slutligen, i motiveringen, skriver man: "Sammantaget bedöms förslaget strida mot 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § PBL. Ansökan ska därför avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL."Är allt ovanstående juridiskt bindande eller endast det som står i beslutstexten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av beslutet framgår att ansökan om lov avslås med stöd av 9 kap. 30 § PBL. Det är själva beslutet som är "bindande" i den meningen att när beslutet vinner laga kraft kan du som enskild inte längre utnyttja din besvärsrätt. Motiveringen är, som en del i myndighetens skyldighet till objektivitet och offentlighet, ett sätt att berätta varför de beslutar som de gör.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (766)
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?
2020-11-21 Folkbokförd på fritidshus?

Alla besvarade frågor (86416)