Är möbler i dotterns rum samboegendom?

FRÅGA
Hej, vi skall separera efter 17 år som sambos. Min fråga gäller fördelningen av bohaget. Min sambo har en dotter sedan tidigare, som bott hos oss men flyttat ut, och vi har köpt möbler och annat till hennes rum. I sambolagen står det att man skall "dela bohag som skaffats för gemensamt bruk". Jag skulle vilja ha svar på om min sambos barns möbler, som vi köpt gemensamt, är att betrakta som "bohag som skaffats för gemensamt bruk". Eftersom det är inköpt till hennes barn blir vi lite villrådiga över skrivningen "gemensamt bruk". Vi vill inte bråka om bodelningen utan försöker lösa det själva så smidigt som möjligt men vill att det blir rätt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Gemensamt bohag är bl.a. inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Jag kan inte hitta något i rättskällorna som på ett tydligt sätt anger hur de möbler som dottern använt ska behandlas vid en separation. Rent allmänt kan sägas att egendom som är till för endera sambos privata bruk faller utanför definitionen för samboegendom. De möbler som ni har köpt till dotterns rum har inte varit till för privat bruk för varken dig eller din sambo. Min slutsats är därför att möblerna i dotterns rum har införskaffats för det gemensamma hemmet och utgör då samboegendom.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2967)
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?
2021-07-31 Vad ska ingå i ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (94588)