Är MK677 (Ibutamoren) dopningsklassat?

2019-12-04 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan, undrar om mk677 (ibutamoren) verkligen räknas som doping när jag inte hittar det på WADA:s lista.Är det illegalt att köpa mk677? var kan man få för staff om det är olagligt?Hade varit kul med svar!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar om ett preparat är otillåtet eller ej och kan vara dopningsklassat är lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL).

Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1 § DopningsL). Sådana medel som avses med lagen får inte införas till landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas (2 § DopningsL). Till skillnad mot narkotika där varje enskild substans måste klassas som narkotika för att det ska vara straffbelagt är dopningslagen något mer generellt skriven och kan i princip täcka in fler preparat utan att de är namngivna.

Enligt den av Folkhälsomyndigheten publicerade Expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel är MK677 dopningsklassat då preparatet frisätter tillväxthormon. Det är således förbjudet att såväl köpa som inneha eller bruka MK677. Straffet för dopningsbrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa med hänsyn till mängden dopningsmedel och övriga omständigheter döms till böter eller fängelse i högst sex månader (3 § DopningsL). Bruk av dopning räknas som ringa dopningsbrott för vilket normalstraffet är 30 dagsböter. Innehav beräknas efter den innehavda mängden med böter från 30-150 dagsböter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll