Är mitt företag

FRÅGA
Hej, Jag är sedan oktober 2018 bosatt i Tyskland men har fortsatt min anställning på ett svenskt företag där jag har arbetat sedan 2009. Jag arbetar som teknisk konsult för sprinklersystem för brandskydd. Det har uppstått frågetecken om det svenska företaget kan bli skyldig att betala bolagsskatt i Tyskland på grund av att jag bor i Tyskland men jobbar via homeoffice åt det svenska företaget. Jag jobbar enbart med projekt åt Svenska kunder i Sverige och agerar inte representant för min arbetsgivare i Tyskland, jag utför alltså arbetet från mitt hem i Tyskland men helt och hållet på Svensk marknad. Vad gäller egentligen för mitt företag och för mig privat? Jag har fått meddelat från Skatteverket att jag är obegränsat skatteskyldig i Sverige och i Tyskland, jag är dock utförsäkrad från försäkringskassan.Vänliga hälsningar /Christian Mrotzek Becker
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen, svensk-tysk skatteavtal och tysk skatterätt.

Vad gäller för din arbetsgivare?
För att din arbetsgivare ska bli skattskyldig i Tyskland krävs att de har intäkter hänförliga till ett i Tyskland beläget fast driftställe. Ett fast driftställe är t.ex en filial, kontor fabrik, verkstad eller dylikt. Om du är den enda anknytningen de har i Tyskland så är det högst osannolikt att de blir skattskyldiga i Tyskland. Det finns dock vissa situationer där en person kan anses som ett driftställe, t.ex om du står för majoriteten av omsättningen för företaget, om du äger företaget eller om det är ett fåmansföretag. Om du inte är något av detta så är inte din arbetsgivare skattskyldig i Tyskland.

Vad gäller för dig?
I fråga om du är obegränsad skattskyldig i Sverige så är du det, 3 kap 3§ inkomstskattelagen. Frågan är om du också är obegränsad skattskyldig i Tyskland? Det är svårt att avgöra utan att kunna tysk rätt. Det är av naturliga skäl svårt för mig att avgöra detta. Men om de har ungefär likadan lagstiftning som oss, vilket jag misstänker att de har, så är du även obegränsad skattskyldig i Tyskland på grund av att du bor där. Om du är obegränsad skattskyldig i båda länder så får man gå på Sveriges och Tysklands skatteavtal (klicka här för att komma dit). Avtalet är där för att undvika eventuella dubbelbeskattningar så att enskilde ska slippa skatta i både Sverige och Tyskland. Där kan du se vart det ska beskattas för olika sorters inkomster (kapital, tjänst, näringsverksamhet), arv, gåva m.m. T.ex så beskattas din lön i Sverige (se 16§ skatteavtal, s.21).

Det är dock märkligt att du har blivit utförsäkrad från försäkringskassan eftersom det är det landet man arbetar i som man får ska få socialförsäkring från. Det vill säga, där man betalar sociala avgifter ska man även få socialförsäkring. Jag tänker att vi kan ta detta under vårat samtal.

Rekommendationer.
För att få reda på exakt hur det ser ut för dig i Tyskland så kan du höra av dig till Tyskland skatteverk (länk här).

Eftersom du beställde telefonrådgivning så tänkte jag att jag ringer dig klockan 14:00 imorgon tisdag 31/3. Om tiden inte passar får du gärna höra av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en annan tid.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97696)