Är mina tillgångar enskild egendom?

2020-10-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Min make gick bort i fredags. Jag är skriven på en husvagn och två bilar är dessa min enskilda egendom eller ska de ingå i dödsboet?Maken har 3 barn som redan börjat se sig efter dessa saker.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar över om tillgångarna är att betrakta som enskild egendom eller inte?

Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Följande situationer nämns:

1. När det föreskrivits i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild.
2. När egendomen är en gåva från någon annan än din make och det villkorats att egendomen ska vara din enskilda.
3. Egendom som du har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara din enskilda.Egendom som ärvts och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara din enskilda.
4. Egendom som du erhållit genom förmånstagarförordnande vid försäkringar eller pensionssparande.
5. S.k. surrogat, alltså egendom som "ersatt" egendom enligt 1-5. Detta kan vara pengar från en försäljning exempelvis.

Även avkastning kan falla under kategorin enskild egendom förutsatt att det föreskrivits att det ska vara det. Exempel på avkastning kan vara vinstpengar från en travhäst.

Så sammanfattnings

Det är alltså inte tillräckligt att egendomen är skriven på dig, utan situationerna ovan måste föreligga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?