Är min villkorade gåva ett förskott på arv?

2021-03-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Villkorad gåva - Förskott på arv?Jag är ensamstående sedan 2018 då min hustru avled. Inom vårt äktenskap har två pojkar fötts, vilka är mina enda barn. Sönerna har genomgått universitetsutbildningar under senare delen av 1990-talet och därefter börjat arbeta utan att slutföra examensarbetena och ta examen. Vid ett tillfälle när hela familjen var samlad 2008 lovade jag och min fru att betala sönernas studielån under förutsättning av att de tog examen. Att betalningen skull kunna vara ett förskott på arv fanns inte i våra tankar och uttalades därför inte när löftet gavs. Något gåvobrev eller testamente som omfattar betalningen finns inte upprättat.En av sönerna tog examen 2010 varpå jag betalade hans studielån på drygt 180 000 kr. Den andra sonen har ännu inte tagit examen.Jag är angelägen om att arvet efter mig ska fördelas rättvist. Är därför tacksam för synpunkter på om den villkorade betalningen av studielånet kan vara en gåva som ska räknas som ett förskott på arv enligt 6 kap. ärvdabalken?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om den villkorade betalningen av studielånet är en gåva som räknas som förskott på arv. Regler om förskott på arv finns mycket riktigt i ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv

Det finns en presumtionsregel som säger att vad arvlåtaren har gett sitt barn ska räknas som förskott på arv om inte arvlåtaren föreskrivit något annat eller något annat annars framgår (6 kap. 1 § ÄB).

Enligt presumtionsregeln är gåvan alltså att se som ett förskott på arv i och med att du gett den till din son. Men med det sagt är det bara en presumtionsregel. Om du på något sätt uttrycker att gåvan inte ska räknas som ett förskott på arv så gäller det i stället. Vill du inte att gåvan ska vara ett förskott på arv kan du alltså förslagsvis skriva ned att så ska vara fallet i ett dokument. Med andra ord är det du själv som avgör om du vill att gåvan ska vara ett förskott på arv eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?