Är min lönespecifikation privat post?

FRÅGA
Hej.Är min lönespecifikation privat post?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Om någon skulle öppna ett brev adresserat till dig personligen riskerar han eller hon att göra sig skyldig till brott, varför vi kommer kika närmare på brottsbalken (BrB).

Ja, din lönespecifikation är privat post

Ett kort svar på din fråga är att all post som är adresserad till dig personligen är privat.

Även om du skulle arbeta på en statlig eller kommunal arbetsplats och omfattas av offentlighetsprincipen, så är brev ställda till dig personligen och som angår ditt privatliv undantagna från huvudregeln.

Om någon öppnar din post riskerar denne att göra sig skyldig till brott

Den som olovligen med uppsåt öppnar din post riskerar att göra sig skyldig till brytande av posthemlighet, vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 8 § BrB).

Skulle brevet redan ha levererats till dig riskerar förövaren snarare att göra sig skyldig till brottet intrång i förvar, med samma straffskala (4 kap. 9 § BrB).

Din lönespecifikation kan dock vara en allmän handling

Även om någon inte har rätt att öppna din privata post, så kan din lönespecifikation vara en allmän handling, som andra kan begära ut enligt offentlighetsprincipen.

Det beror primärt på din arbetsplats. Statliga myndigheter omfattas som regel av offentlighetsprincipen, medan statliga och privata bolag som regel inte omfattas, med vissa undantag.

Genom taxeringskalendern och diverse sajter kan de också ta reda på din lön

Genom att köpa taxeringskalendern går det snabbt och enkelt att kolla upp vad en person har i lön, och det finns även diverse sajter på nätet som erbjuder samma tjänst mot en relativt liten summa.

Några avslutande ord

Om någon vill ta reda på din lön, så finns det egentligen inget sätt att värja sig mot detta.

Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (278)
2020-07-08 Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?
2020-07-06 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

Alla besvarade frågor (81795)