Är min fru skyldig att betala min skuld hos Kronofogden?

2019-08-27 i Utmätning
FRÅGA
Äktenskapföford gjort 2015 min skuld från 1995 som gått till tingsrätt 2017 och ännu högre skuld min fråga är delar min fru den skulden som tingsrätten har gett till mig även vi har gjort äktenskapföford Måste jag skilja eller ?KF vill ha mina och min frus inkomster innan 4/9 2019Mvh//Bekymrad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder. Bestämmelsen gäller oavsett om ni har ett äktenskapsförord eller inte.

Anledningen till att Kronofogden vill ha din och din frus inkomster är inte för att din fru är betalningsansvarig för din skuld. Däremot kan det vara aktuellt att utmäta dina tillgångar eller att göra en utmätning av din lön för att skulden ska betalas. Hela din lön får inte utmätas utan du får behålla ett s.k. förbehållsbelopp för att du ska klara din försörjning. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader. Om du är gift eller sambo tas det hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så vis kan en löneutmätning indirekt påverka din fru (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken).

Sammanfattningsvis kan Kronofogden inte kräva betalt av din fru för en skuld som är din. En makes skulder är dennes enskilda. Vid t.ex. löneutmätning ska ett förbehållsbelopp räknas fram, vilket är det belopp du varje månad får behålla. Allt utöver förbehållsbeloppet kommer att utmätas. Vid beräkningen av förbehållsbeloppet tas det hänsyn till vilken inkomst din fru har, innebärande att desto högre inkomst hon har, desto mer finns det möjlighet att utmäta av din lön. Utmätningen och beräkningen av förbehållsbeloppet kommer att ske även om ni har ett äktenskapsförord. Det hjälper inte heller att ni, som du själv föreslår, skiljer er. Bestämmelserna gäller för "sammanlevande makar och därmed jämställda" (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken), innebärande att även sambor innefattas.

Hoppas du fick klarhet i vad som gäller i ert fall. För det fall att du anser att Kronofogdens beslut är felaktigt efter att ni skickat in era inkomster, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Behöver du hjälp med överklagan kan en av våra jurister vara behjälplig. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (437)
2020-05-12 Utmätning när ena maken har skuld
2020-05-06 Utmätning av arv
2020-04-30 Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa
2020-04-29 Utmätning av aktier

Alla besvarade frågor (80235)