Är Migrationsverkets meddelande till mig ett beslut?

Jag fick det här meddelandet på migrationsverket webbsida om min utökning av uppehållstillstånds ansökan, betyder det att det är ett positiv beslut och att jag väntar på mitt kort?

"Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka"

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När myndigheter avgör ett ärende görs detta i ett formellt beslut. Det kan ibland vara lite oklart hur ett sådant beslut ser ut. Av praxis (RÅ 2004 ref 8) framgår att ett sådant beslut uppfyller en viss yttre form - i regel ska det vara skriftligt eller på något vis dokumenterat. Ett beslut är vidare ofta handlingsdirigerande, alltså det framgår av beslutet att myndigheten vill påverka ett visst handlande. Ett beslut har även verkningar för dig som berörd part. Av det meddelande du fått framgår att beslut ännu inte fattats, eftersom du vid ett senare tillfälle kommer underrättas om detta genom mail. Meddelandet du fått är vidare inte handlingsdirigerande och innebär inte några verkningar för dig. Det meddelande du fått är alltså inte ett beslut.

Vidare arbetar inte myndigheter arbetar på så sätt att de på förhand ger den enskilde personen besked om vilket beslut som kommer fattas. Detta skulle vara mycket problematiskt ifall det senare skulle inkomma information i ärendet som gör att myndigheten istället ska fatta ett annat beslut. Det meddelande du fått är därmed kanske aningen slarvigt formulerat. Enligt min uppfattning är den information som Migrationsverket vill få fram att du kommer underrättas på mail när ett beslut har fattats i ditt ärende, att beslutet kommer skickas till din adress i Sverige och om det är positivt, kommer ett nytt uppehållstillståndskort skickas till din adress i Sverige inom en vecka från dess att beslut har fattats. För din del är det därmed tyvärr bara att avvakta Migrationsverkets beslut i ditt ärende.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000