Är man solidariskt ansvarig för beskattningen av dödsbo?

Hej, jag och mitt syskon säljer nu våra föräldrars villa som dödsboägare. Nästa år skall man deklarera och betala skatt på vinsten, en ganska stor summa i detta fallet. Nu undrar jag om man är solidariskt ansvarig för att skatten kommer in, jag menar vi delar ju upp pengarna som finns i dödsboet nu efter försäljning och tömmer de tillgångar som är efter att räkningar mm är betalat och klart. Kan jag bli skyldig att betala in mitt syskons del av skatten i händelse av att hens arvspengar är förbrukade då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som dödsbodelägare är man solidariskt ansvariga för att skatten betalas in. Om du skulle bli tvungen att betala in ditt syskons del också, eller en del av syskonets skyldighet, får du en regressfordran mot ditt syskon. En regressfordran innebär att du har en regressrätt som ger dig rätt att få pengarna från ditt syskon eftersom du betalat i hens ställe.

Om ditt syskon förbrukat så pass mycket av sina arvspengar att hen inte kan betala in skatten kommer alltså du vara tvungen att täcka upp. I gengäld får du en regressfordran mot ditt syskon så att hen blir betalningsskyldig mot dig istället.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”