Är man skyldig att som arvinge förvalta dödsboet?

FRÅGA
OM MAN DÖR OCH INTE HAR NÅGRA ANHÖRIGA SOM KAN/VILL TA HAND OMALLA FORMALITETER - BEGRAVNING - EKONOMI - AVVECKLING AV HUSHÅLLET OSVVAD HÄNDER DÅ?MVH
SVAR

Hej och tack för att du hör av dig till Lawline!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Är man skyldig att som arvinge förvalta dödsboet?

När en person går bort så kommer dennes tillhörigheter samt ekonomi i form av tillgångar och skulder att omvandlas till ett dödsbo. Detta dödsbo ska som huvudregel förvaltas av den avlidnes efterlevande make, sambo, arvingar eller testamentstagare som då blir dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägarna har alltså ett ansvar för att se till så att kvarlåtenskapen förvaltas korrekt innan arvskiftet samt ordna med begravning med mera. Skulle det vara så att vara så att man underlåter att göra detta som dödsbodelägare kan man komma att bli ersättningsskyldig om någon annan lider skada genom en bristfällig förvaltning av dödsboet (18 kap. 6 § ÄB).

Skulle det vara så att dödsbodelägarna inte har möjlighet eller inte vill förvalta dödsboet finns möjligheten att ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman som då istället ansvarar för förvaltningen (19 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89990)