Är man skyldig att betala driftskostnader för ett hus man äger men inte bor i?

FRÅGA
Hej! Jag har blivit utsatt för misshandel av mitt ex och bor på skyddat boende. Vi äger ett hus tillsammans och äger halva huset var. Vi ska göra upp med bodelning, men än så länge är vi inte där. Pga honom kan vi inte bo kvar och jag har ingen möjlighet att köpa ut honom fast jag skulle vilja. Vad gäller i sånt här läge? Har skrivit samboavtal.Nu när vi inte bor i huset kräver han att vi ska betala även driftskostnaderna och dela på alla kostnader som rör huset. Lånet förstår jag att jag ska betala men är det möjligt att jag ska behöva stå för allt annat när vi inte bor i huset? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är viktigt att förstå att det är skillnad på att ha rätt till något juridiskt och att få rätt. Även om man har rätt kan den juridiska processen bli kostsam och tidskrävande. Jag vill därför uppmuntra dig till att i första hand tänka på vad du mår bäst av snarare än vad som är korrekt.

Ert samboavtal och sambolagen

Sambolagen är dispositiv, det innebär att har du och ditt ex avtalat något annat gäller det och inte sambolagen. Jag har inte sett ert avtal och kommer därför utgå från sambolagen. Du har möjlighet att begära bodelning, d.v.s. att ni delar upp huset och alla era ägodelar (8 § sambolagen). Jag rekommenderar att du gör det så snart som möjligt. Är det så att ni inte kan komma överens om hur bodelningen ska ske kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten (26 § sambolagen och 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta kostar dock pengar.

Lån och amortering

Normalt är man solidariskt betalningsansvarig gentemot banken. Det innebär att banken kan vända sig till både dig och ditt ex enskilt för att få betalt och den som betalat sedan får vända sig till den andra för att få betalt. Men det här är bara hur det brukar vara, står det något annat i ert avtal med banken är det det som gäller. Det som troligen gäller räntor och amortering är alltså att du kan bli skyldig att betala hälften och banken kan om de vill vända sig till dig och kräva att du betalar allt om ditt ex skulle strunta i att betala räntor och amortering. Då får du sedan vända dig till ditt ex och kräva att han betalar dig hälften.

Driftskostnader

Angående andra kostnader är det inte reglerat i lag. Men om du har ingått avtal med andra (t.ex. elleverantör, internetleverantör, uppvärmning e.t.c.) har de rätt att kräva betalning av dig. Är det så att han står på avtalen kan de inte kräva att du betalar men han kan ha en sk regressrätt gentemot dig. Regressrätt innebär att när han har betalat kan han (om det är skäligt) kräva att du ska betala honom för det han legat ute med.

Det är en avancerad fråga som inte är självklar och jag är student. Jag rekommenderar därför att du tar följande information med en stor nypa salt och kontaktar en yrkesverksam jurist om det skulle bli en tvist. När man samäger en fastighet är båda ansvariga för förvaltningen av fastigheten (15 § samägandelagen). Det innebär att du har ett ansvar för att betala för förvaltningen. Du kan inte sluta betala för något som krävs för att fastigheten ska förbli i samma skick. Du kan till exempel inte strunta i att betala elen om det leder till att vattenledningarna i fastigheten fryser och förstörs men ditt ex kan inte argumentera för att internet är en kostnad för förvaltning. Fastigheten kommer inte ta skada av att internetet försvinner. Du kan tänka så här: Om ingen bodde i fastigheten, skulle den här kostnaden då krävas för att behålla fastigheten i samma skick?

Du kan också argumentera för att det inte är skäligt att du ska stå för hans levnadskostnader när du inte bor där. Du har till exempel ingen nytta av att han har el eller att han har internet. Därför är det inte rimligt att du ska stå för de kostnaderna. Men som sagt, om du står på avtalen är du skyldig att betala.

Är det så att han vill genomföra renoveringar som inte är akuta (t.ex. om taket rasat in och om inte det fixas omedelbart kommer huset att fuktskadas) bör han inte kunna kräva dig på pengar om han inte fått ditt samtycke till renoveringen.

Processen om han vill ha betalt

Är det så att han vill att du ska betala och han står på avtalen behöver han stämma dig i tingsrätten. Ansökningsavgiften till tingsrätten är 900 kr under förutsättning att han stämmer dig på ett belopp som är lägre än ett halvt prisbasbelopp (ett prisbasbelopp är 2021: 47 600 kr). Det innebär att om summan han stämmer dig på är mindre än 23 800 kr blir det ett sk FT-mål (förenklat tvistemål, 1 kap. 3 d § rättegångsbalken). Den viktigaste skillnaden för dig är att i FT-mål är de pengar man kan kräva av motparten för rättegångskostnader begränsade. I ett vanligt tvistemål kan man domstolen bestämma att den vinnande parten ska få kostnaden för advokat m.m. betalda av den förlorande parten. Advokater är dyra och summan kan därför bli stor. I ett FT-mål kan man bara kräva att motparten ska betala för 1 timme juridisk rådgivning, ansökningsavgiften, resekostnader, uppehälle (om domstolen ligger på annan ort), vittnesbevisning och översättning av handlingar (om det behövs). Detta enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.

Detta innebär att han både måste kunna visa på att det är skäligt att du ska stå för de kostnader han vill att du ska betala eller att han kan visa att de ingår i förvaltningen av fastigheten och dessutom måste han vara beredd att stämma dig i tingsrätt. Rör dig sig om mindre än 23 800 tvingas du i värsta fall stå för de kostnader jag radat upp här och hälften av driftskostnaderna. I FT-mål brukar kostnaderna man kan kräva sin motpart på inte överstiga några tusenlappar. Är det så att det är mer än 23 800 är risken att han tar hjälp av en yrkesverksam jurist som du sedan tvingas betala om han sedan vinner processen. Det kan bli dyrt. Skulle det vara mer än 23 800 kr rekommenderar jag att du kontaktar en yrkesverksam jurist för rådgivning. Du kan boka tid för rådgivning hos Lawline här.

Sammanfattning

Han ska alltså först kunna visa att det är skäligt att du ska betala eller att kostnaden ingår i förvaltningen och jag är tveksam till att han kan motivera alla driftskostnader. Man måste göra en bedömning för varje enskild kostnad. Är det så att han står på avtalen och vill ha betalt måste han dessutom stämma dig i tingsrätten och det är både tidskrävande, dyrt och jobbigt. Är det ett FT-mål blir dessutom de ekonomiska möjligheterna han har att kräva dig på rättegångskostnader små. Men i första hand gäller ert samboavtal, står det något annat där än det jag skrivit här gäller avtalet.

Jag hoppas att detta var till hjälp och önskar dig stort lycka till!

Ebba Planting
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93145)