Är man skyldig att betala alla gemensamma räkningar under betänketiden vid skilsmässa trots att man flyttat ut?

2017-09-24 i Bodelning
FRÅGA
skilsmässoansökan är inlämnad. Jag har flyttat från huset till lägenhet. Är det riktigt att jag ska betala hälften av alla räkningar som kommer till mitt fd hem? Tex el, tidning, tv-licens etc. Jag förstår ju att jag måste betala huslån i väntan på bodelning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) är att efter äktenskapsskillnad står vardera make för sin egen försörjning och varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, (se 6 kap 7 § Äktb och 1 kap 3 § Äktb)

Under betänketiden har äktenskapsskillnad inte trätt i kraft, och ni är fortfarande gifta. Enligt 6 kap. 1§ ÄktB ska makarna under äktenskapet gemensamt bidra till kostnader och personliga behov utefter efter sin förmåga, och makarna ska leva på samma ekonomiska standard.

Vad gäller de kostnader du tar upp så nämner du bland annat ett gemensamt bolån. Det innebär att ni samäger huset, och enligt Samäganderättslagen 2 § krävs samtyckte i frågor kring huset och dess förvaltning. Ni ska alltså gemensamt komma överens om frågor kring huset (ev försäljning, reparationer osv). Enligt 15 § ska för kostnader för förvaltning av samägt gods delas mellan samägarna utefter hur stor del de äger. Äger ni halva huset var får ni betala hälften av kostnaderna så länge ni samäger det, om ni inte själva kommer överens om annat.

De övriga räkningarna finns det inget i lag som säger hur man ska gå tillväga. Det bästa är att ni kan komma överens om hur ni ska dela upp betalningen. Det kan tyckas orättvist att behöva betala för något man inte brukar, men har inte äktenskapsskillnad gått igenom så är man skyldig att hjälpa sin make/maka med kostnader. Är du betalningsskyldig för räkningarna, dvs du står på räkningarna eller ni gemensamt står som ansvariga för räkningarna, så gör du nog bäst i att betala dem tills skulderna skrivs över på din make eller maka.

Så länge ni är makar ska ni som nämnts leva på samma ekonomiska standard, en följd av det kan bli att en make med större inkomst får täcka en större del av de gemensamma utgifterna, trots att man inte längre bor tillsammans. Detta gäller även under betänketiden. Om din make/maka inte har råd att betala, eller behöver hjälp med att betala räkningar, och du har de ekonomiska möjligheterna att betala dem, så innebär det att du får stå för en större del av kostnaderna för att ni ska leva på samma ekonomiska standard, alltså att du får betala en större del av räkningarna. Eftersom jag inte vet något om era ekonomiska förhållanden så blir det svårt att avgöra vad som kan vara skäligt att betala nu när du flyttat till en lägenhet under betänketiden.

När makarna lever åtskilda under betänketiden finns det en möjlighet att begära bodelning under själva betänketiden. 9 kap. 4 § ÄktB finns bl a till för att underlätta i sådana här situationer, nämligen att bodelning på begäran av ena maken kan förrättas under tiden som mål om äktenskapsskillnad pågår. Annars är huvudregeln att bodelning sker när äktenskapet har upplösts. Det är hur förhållandena var den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. kritiska tidpunkten) som ska ligga till grund för bodelningen (se ÄktB 9 kap. 2 §).

Min rekommendation är att du begär bodelning under betänketiden för att slippa betala räkningarna. Då bestämmer ni hur ni ska göra med huset och alla övriga tillgångar. När bodelningen är färdig så kan inte längre din make/maka begära att du ska bidra med något underhåll för att betala räkningarna.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94568)