Är man skyldig att återbetala en felaktig lön?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag har förhandlat med en arbetsgivare och fått ett avtal hemskickat. Men innan jag ens hunnit bestämma mig om jag ska ta jobbet och signera detta avtal och skicka tillbaka har jag fått en lön utbetald, på ca 9000 kr. Nu vill arbetsgivaren ha tillbaka denna lön, brutto. Alltså ska jag betala mer än vad jag har fått på grund av att de har gjort en miss. Behöver jag betala detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kommer jag att gå igenom principen condictio indebiti, vilken är en allmän avtalsrättslig princip som rör återbetalningsskyldighet av en felaktig utbetalning. Principen är inte reglerad i lag, men går att tillämpa på förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Principen gäller felaktiga utbetalningar generellt, varför den är aktuell även om du tekniskt sett inte är anställd av företaget än.

Vad innebär condictio indebiti?

Enligt denna princip är en arbetstagare alltid skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald lön till sin arbetsgivare, förutom då arbetstagaren kan hävda att han eller hon mottagit pengarna i god tro samt därefter spenderat dem. För att vara i god tro ska du inte ha misstänkt eller haft anledning att misstänka att du fått en felaktig utbetalning. Detta är en objektiv bedömning. Av din fråga framgår det att du är medveten om att det gäller en felaktig utbetald lön, varav du blir återbetalningsskyldig för denna.

Brutto- eller nettolön?

Från och med den 1 januari 2019 så gäller nya regler för arbetsgivare. De pengar som betalas in till Skatteverket har betalats in från arbetsgivaren, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan därför inte begära tillbaka beloppet till sig, därav du måste betala tillbaka bruttobeloppet till arbetsgivaren. Det inbetalda beloppet återfår du sedan vid den slutliga skatteberäkningen.

Sammanfattning:

Vid en felaktig utbetalning så har man en skyldighet att betala tillbaka beloppet. Är det en felaktig lön så kan arbetsgivaren kräva tillbaka bruttobeloppet. Mellanskillnaden fås sedan tillbaka vid den slutliga skatteberäkningen. Däremot är jag osäker hur detta blir då du i din fråga säger att du inte skickat tillbaka avtalet, och därmed inte var anställd när lönen betalades ut. Jag skulle råda dig att kontakta en av våra jurister på Lawline här, för att reda ut detta ytterligare.

Hoppas att svaret hjälpte dig!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1472)
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund
2021-05-02 Avtala bort giltiga betalningsmetoder?
2021-05-01 Vad är en skälig uppsägningstid för ett gymkort?
2021-04-30 Avgift för bild betalningsföreläggande

Alla besvarade frågor (92054)