Är man bunden av ett avtal man signerat men inte läst?

2017-03-16 i Avtal
FRÅGA
Om man inte skulle ha läst det avtal som man signerat, betyder det att man ändå skulle bli bunden utav det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om avtal finns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

I svensk rätt råder den s.k. anbud och acceptprincipen, 1 § AvtL. Det innebär att någon lämnar ett förslag (anbud) som sedan accepteras av en motpart (accept). Ett anbud och en accept bildar tillsammans ett avtal.

Du blir bunden av avtalet även om du inte läst villkoren. Säljaren måste däremot informera dig om villkoren före köpet. Ett avtal får inte innehålla villkor som står i strid mot tvingande lagar. Att en lag är tvingande innebär att den inte kan avtalas bort. Ett exempel på en tvingande lag är konsumentköplagen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88299)