Är man bunden av ett avtal man signerat men inte läst?

2017-03-16 i Avtal
FRÅGA
Om man inte skulle ha läst det avtal som man signerat, betyder det att man ändå skulle bli bunden utav det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om avtal finns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

I svensk rätt råder den s.k. anbud och acceptprincipen, 1 § AvtL. Det innebär att någon lämnar ett förslag (anbud) som sedan accepteras av en motpart (accept). Ett anbud och en accept bildar tillsammans ett avtal.

Du blir bunden av avtalet även om du inte läst villkoren. Säljaren måste däremot informera dig om villkoren före köpet. Ett avtal får inte innehålla villkor som står i strid mot tvingande lagar. Att en lag är tvingande innebär att den inte kan avtalas bort. Ett exempel på en tvingande lag är konsumentköplagen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1538)
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?

Alla besvarade frågor (95851)