Är make skyldig att utge ersättning för nyttjande av samägd lägenhet?

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag har ansökt och fått beviljad skilsmässa, Han förhalar nu bodelningen. Han bor kvar i vårt gemensamma hus medan jag flyttade till en dyr hyreslägenhet. Vi äger halva huset var och lånen står på oss båda. Han lyckades avtala bort amorteringen (utan min vetskap och underskrift) och betalar bara räntorna, ca 2000 kr per månad.Har jag rätt att få nyttjanderättsersättning för tiden från skilsmässan gick igenom tills vi får huset sålt?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan är om make är skyldig att utge ersättning för nyttjande av egendom som ägs tillsammans av makarna från den kritiska punkten (det vill säga datumet då ni ansökte för äktenskapsskillnad) tills bodelning förrättas. Varken i äldre eller nuvarande lagstiftning har en bestämmelse som svarar på den frågan och eftersom rättsläget var oklart, har frågan behandlats av domstolar i praxis.

Kan man begära ersättning från sin make för nyttjandet av bostadsrätt om det är domstolen som förordnade kvarsittning?

Högsta domstolen angett i ett rättsfall att en sambo som efter separationen bott kvar i samägd bostadsrätt är skyldig att betala ersättning till den andra parten för nyttjandet (NJA 2006 s206). I detta fall var det domstolen som beslutade att en av parterna ska bo kvar tills bodelning förrättas. Bodelning dröjde ungefär fyra år vilket ansågs ovanlig lång tid som berättigade den flyttande parten till ersättning för nyttjandet av bostaden. Det vill säga att i det fallet flyttade parten var tvungen att flytta på grund av domstolsbeslut. I rättsfallet anges också att principen att betala ersättning för nyttjande av samägd egendom, gäller för makar och sambor.

Kan man begära ersättning för nyttjande av samägd bostadsrättslägenhet trots att den flyttande parten självmant flyttat ut?

I ett rättsfall från hovrätten har den fråga tagits upp. Rättsfallet handlade om en sambo som självmant flyttat ut från samägd bostad efter separationen och inte betalat bostadsrättens kostnader efter den tidpunkten tills den såldes (RH 2015:52). Sambon som bott kvar i lägenheten begärde ersättning för hälften av bostadsrättens kostnader och den flyttande sambo bestred hans yrkande och som skäl anförde att den sambo som bott kvar ensam var skyldig att betala ersättning för nyttjandet av bostadsrätten. Det vill säga att hon begärde att hennes skuld för hälften av bostadsrättskostnader ska kvittas mot den fordran som hon fick mot den sambo som bott kvar för nyttjandet av bostaden. Den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig trots att den andra sambon ensam bott kvar i lägenheten och den flyttande sambons begäran om ersättning för nyttjandet av bostaden ogillades i rätten. Domstolen fäste vikt vid om den ena parten tvingat eller bett om den andra parten att flytta. Om den part som utan vållande bor kvar i bostaden, när den andra flyttar ut, ska inte stå för kostnader ensam.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att om din make fick bo kvar på grund av ett domstolsbeslut, måste det ha gått ovanlig lång tid för att du ska ha rätt till ersättning för nyttjande av lägenheten. Men om du själv valt att flytta ut utan något tvång av din make, kan du inte begära ersättning utan du kan till och med bli ersättningsskyldig för bostadsrätts kostnader som din make fick stå för tills ni får husen sålt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2755)
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89936)