FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen24/05/2017

Är mail till en föreläsare offentlig handling?

Hej,

Jag undrar om mail mellan mig och min föreläsare på universitetet är offentlig handling?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Handlingar som finns hos en myndighet kan vara allmän handling men trots det inte lämnas ut på grund av sekretess. Jag kommer därför först gå igenom när en handling blir allmän och sedan gå in på om den ska lämnas ut då jag tror det är bägge stegen du efterfrågar när du vill veta om det är en offentlig handling.

Allmän handling:
Handlingar som inkommer eller skickas iväg från en myndighet anses som allmänna handlingar om de också förvaras hos myndigheten. De flesta universiteten i Sverige är förvaltningsmyndigheter och reglerna gäller därför dessa. Alltså blir de meddelanden du skickar till din föreläsare allmänna handlingar när de inkommer till dennes mailkorg och när föreläsaren skickar ett mail till dig blir det också en allmän handling. Det som är viktigt att tänka på här är innehållet i mailen. Är det mail som handlar om ett ärende som berör myndigheten, kanske om betygssättning eller liknande ska det trots att mailet är skrivet direkt till föreläsaren ses som en allmän handling. Är det däremot så mailen är skrivna rent privat och det inte rör någonting som berör universitetet ska de inte ses som allmänna. (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) Här beror det alltså på vad som står i mailen om man ska se det som en allmän handling eller inte.

Sekretess:
En allmän handling får en svensk medborgare som huvudregel begära ut hos en myndighet. Om vi utgår från att mailen som du skickat till din föreläsare är allmänna enligt det jag beskrivit ovan måste man kolla om det kan finnas undantag från att ge ut handlingen i form av sekretessbestämmelser. Här måste man kolla på om det kan finnas uppgifter i mailen som kan skyddas av några sekretessregler som finns, det finns olika regler för olika områden. Här är det svårt för mig att säga om någon bestämmelse passar in utan att veta vad som står i mailen, men en generell bestämmelse som finns är om det är en uppgift om en enskilds hälsa eller sexualliv, exempelvis sjukdomar eller sexuell läggning. (21 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen). Då kan uppgifterna sekretessbeläggas om det kan antas att det innebär en olägenhet för personen om det lämnades ut. Här utgår man ifrån att en handling inte har sekretess men att den kan hindras att lämnas ut om personen som uppgiften handlar om skulle fara illa av att den lämnades ut.

Ska mailen lämnas ut?
Om vi utgår ifrån att det finns vissa mail som innehåller liknande uppgifter somjag tog upp under sekretessen kan just dessa mail förhindras att lämnas ut. Om det bara är vissa delar i mailen som innehåller såna uppgifter kan dessa delar strykas över så det inte går att läsa och resten av mailet lämnas ut. Men som huvudregel skulle jag säga att mailen kan begäras ut av en annan person om det inte är helt privata mail som inte räknas som allmän handling och om det inte är speciella uppgifter i mailen som ska skyddas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare