Är löneuppgifter offentliga handlingar?

FRÅGA
Om en kommun utför löneadministration för ett kooperativ eller en statlig myndighet och en personbegär att få ut information om lön för personer anställda på kooperativet eller den statliga myndigheten är dessa uppgifter offentliga och skall de därmed lämnas ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Statlig myndighet

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar (2 kap. 1 § TF). Det finns vissa krav för att en handling ska anses vara allmän (ska förvaras hos en myndighet och vara upprättad eller inkommen), dessa krav är uppfyllda och löneuppgifterna för den statliga myndigheten är därför allmänna handlingar. Som regel är kommuners, landstings och myndigheters handlingar offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Undantag kan finnas om det skulle röra sig om känsliga uppgifter för någons personliga förhållande men i princip så är löneuppgifter alltid offentliga, undantagen finns angivna i offentlighets- och sekretesslagen.

Kooperativ

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommun eller landsting har kontroll över mer än 50 % av företaget (har mer än hälften av rösterna eller utser mer än hälften av ledamöterna) likställs med myndigheter när det gäller att ta del av handlingar (2 kap. 3 § OSL). Här hittar du en lista över företag och föreningar som likställs med myndigheter när det gäller din rätt att ta del av handlingar.

Har kooperativet inte någon sådan inblandning gäller inte offentlighetsprincipen. Du kan alltid kolla med företaget/löneadministrationen om du får ut handlingarna men du har ingen lagstadgad rätt till det.

Slutsats

Löneuppgifterna från den statliga myndigheten har du med all sannolikhet rätt att begära ut. Uppgifterna från kooperativet har du ingen lagstadgad rätt att begära ut. Vänd dig till löneadministrationen och begär att få ut uppgifterna. Finns dem på plats ska du få dem utlämnade på direkten, annars ska de beställas och lämnas ut till dig. Detta ska ske skyndsamt och du kan få betala en liten avgift för kopiorna.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen vid funderingar.

Vänligen,

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (359)
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?
2021-06-30 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (94257)