Är kusingifte tillåtet i Sverige?

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Kusiner får ju gifta sig i Sverige men får de enligt lagen skaffa barn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Kusingifte i Sverige.

Det är mycket riktigt som du säger att Sverige tillåter kusingifte. Detta framgår när man läser 2 kapitlets 3 § i Äktenskapsbalken. Där står att släktingar i rätt upp- och nedstigande led (exempelvis en far och dotter) inte får gifta sig. Inte heller helsyskon får gifta sig med varandra, och halvsyskon får gifta sig med varandra enbart med Länsstyrelsens tillstånd.

Får gifta kusiner skaffa barn i Sverige?

Det finns inga regler som säger att kusiner inte får skaffa barn genom vare sig insemination eller adoption, slutsatsen torde därför vara att det är tillåtet.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Återkom gärna om jag har varit otydlig eller om du har fler frågor!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1671)
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?
2021-04-06 Får mormor klippa barnet utan förälders tillstånd?

Alla besvarade frågor (91061)