Är kusingifte tillåtet i Sverige?

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Kusiner får ju gifta sig i Sverige men får de enligt lagen skaffa barn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Kusingifte i Sverige.

Det är mycket riktigt som du säger att Sverige tillåter kusingifte. Detta framgår när man läser 2 kapitlets 3 § i Äktenskapsbalken. Där står att släktingar i rätt upp- och nedstigande led (exempelvis en far och dotter) inte får gifta sig. Inte heller helsyskon får gifta sig med varandra, och halvsyskon får gifta sig med varandra enbart med Länsstyrelsens tillstånd.

Får gifta kusiner skaffa barn i Sverige?

Det finns inga regler som säger att kusiner inte får skaffa barn genom vare sig insemination eller adoption, slutsatsen torde därför vara att det är tillåtet.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Återkom gärna om jag har varit otydlig eller om du har fler frågor!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1522)
2020-09-28 Får Socialtjänsten samtala med ett barn utan vårdnadshavarnas vetskap?
2020-09-27 Ensam vårdad på grund av alkoholmissbruk?
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?

Alla besvarade frågor (84499)