Är köp av sexuella filmer olagligt?

Om jag har köpt typ sexuella videos personen i fråga är 18 år kan jag gå något straff?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om du vill veta om det är olagligt att köpa sexuella filmer av en person som är över 18 år på denna personen.

Köp av sexuell tjänst

Brottet köp av sexuell tjänst aktualiseras när någon skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (6 kap. 11 § brottsbalken). Med sexuell förbindelse menas samlag eller annan jämförbar handling. Nakenposering, nakenbilder, filmer eller webcam omfattas inte. Det innebär att dessa bilder och filmer inte är köp av sexuell tjänst enligt brottsbalkens lydelse.

Sammanfattning

Det är inte köp av sexuell tjänst att köpa filmer eller bilder men om personen som poserar och medverkar är under 18 år eller inte har givit samtycke kan andra brott aktualiseras. Så länge den som poserar och medverkar är vuxen och givit samtycke är det alltså inte brottsligt.

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo