Är köp av fastighet från sin mor att betrakta som förskott på arv?

2015-05-17 i Förskott på arv
FRÅGA
HejKöpt fritidshus av min mor 1985,sålde det sen 1995.Min mor avled nu i april 2015 och nu vill min ena syster ha det till att det var ett förtida arv. Huset köpt enl alla regler med lagfart osv.Vad gäller?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Till att börja med kan nämnas att du och dina syskon ingår i den första arvsklassen, Ärvdabalken 2 kap 1 §. Eftersom ni är bröstarvingar till er mor har ni först och främst rätt till er laglott som är hälften av er mors kvarlåtenskap. Om det dessutom inte finns något testamente eller om er mor var änka ärver ni allt efter henne.

Beroende lite på hur du fick köpa fritidshuset av din mor kan vara av betydelse för om det är att betrakta som ett förskott på arv eller inte. Om din mor sålde fritidshuset till ett underpris av vad det var värt, dvs att du ex tjänade 100 000 kr på det så kan det vara att betrakta som ett förskott på arv enligt ärvdabalken 6 kap 1 §. Detta skulle då innebära att fritidshuset från din mor juridiskt sett ses som förskott på arv. Förutsättning för detta är också att din mor inte angett något annat vid gåvans givande eller att det framgår av andra omständigheter att det inte rör sig om ett förskott på arv. Avgörande är således givaren det vill säga din mors avsikt med gåvan.

Om fritidshuset är att anse som förskott på arv påverkas detta vid fördelningen av kvarlåtenskapen från din mor. Värdet av gåvan räknas då bort från det som barnet skulle fått i arv och gör att de andra barnen kommer erhålla mer i arv än den som redan fått en gåva. Exempelvis om du ”fick” 100 000 genom att köpa fritidshuset av din mor så dras det av från din arvslott nu så att dina syskon kommer att få lika mycket. Exempelvis att dina syskon kommer få 200 000 och du endast 100 000 för att det är att anse som att du redan fått 100 000 i förskott på arv genom fritidshuset.

Däremot om du köpte fritidshuset av din mor för marknadspris och hon inte sålde det för ett underpris till dig som är att betrakta som en gåva så ser jag inget skäl till att det skulle betraktas som ett förskott på arv.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81763)