Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?

2021-07-31 i Bolag
FRÅGA
vilka krav ställs på en bolagsman i ett handelsbolagkan man starta ett nytt bolag fastän man inte är klar med avvecklingen i det gamlakan en bolagsman i ett handelsbolag vara behörig som styrelseledamot trots konkursförhandlingar
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för bolaget och dess förbindelser (2 kap. 20 lag om handelsbolag och enkla bolag). Kraven på en bolagsman enligt Bolagsverket är således att denne inte får
1. vara försatt i konkurs,
2. ha näringsförbud eller
3. ha en förvaltare.
Således anges inte ett krav på att tidigare bolag måste vara avvecklat och klart.

Vid konkursförhandlingar så har ansökan om konkurs redan inkommit till domstolen men däremot har inte ett beslut om konkurs tagits ännu. Det innebär att personen i fråga inte är försatt i konkurs och således är det inte ett hinder för att bli bolagsman i nytt bolag. Om domstolen däremot efter det beslutar om konkurs så behöver bolaget träda i konkurs (2 kap. 27 § lag om handelsbolag och enkla bolag) eller så behöver bolagsmannen i fråga antingen utträda ur bolaget (2 kap. 29 § lag om handelsbolag och enkla bolag) eller uteslutas ur bolaget (2 kap. 30 § lag om handelsbolag och enkla bolag).

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95801)