FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag31/07/2021

Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?

vilka krav ställs på en bolagsman i ett handelsbolag

kan man starta ett nytt bolag fastän man inte är klar med avvecklingen i det gamla

kan en bolagsman i ett handelsbolag vara behörig som styrelseledamot trots konkursförhandlingar

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för bolaget och dess förbindelser (2 kap. 20 lag om handelsbolag och enkla bolag). Kraven på en bolagsman enligt Bolagsverket är således att denne inte får
1. vara försatt i konkurs,
2. ha näringsförbud eller
3. ha en förvaltare.
Således anges inte ett krav på att tidigare bolag måste vara avvecklat och klart.

Vid konkursförhandlingar så har ansökan om konkurs redan inkommit till domstolen men däremot har inte ett beslut om konkurs tagits ännu. Det innebär att personen i fråga inte är försatt i konkurs och således är det inte ett hinder för att bli bolagsman i nytt bolag. Om domstolen däremot efter det beslutar om konkurs så behöver bolaget träda i konkurs (2 kap. 27 § lag om handelsbolag och enkla bolag) eller så behöver bolagsmannen i fråga antingen utträda ur bolaget (2 kap. 29 § lag om handelsbolag och enkla bolag) eller uteslutas ur bolaget (2 kap. 30 § lag om handelsbolag och enkla bolag).

Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”