Är Kommuners handböcker någonsin sekretessbelagda?

Hej! Kommuners handböcker, är dem nånsin sekretessbelagda? Försökt googla. Jag antar ej. Finns det lagrum för det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommuners handböcker är allmänna handlingar. En allmän handling är ett begrepp som kännetecknar handlingar som förvaras hos allmänna organ såsom kommuner och statliga myndigheter. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:

1. Det ska röra sig om en handling (2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen (TF))

2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten ( 2. kap 6 § TF och 2 kap. 7 § TF)

En allmän handlingar kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Utgångspunkten och huvudregeln är att allmänna handlingar ska vara offentliga, detta eftersom offentlighetsprincipen ske ge möjlighet till insyn i handlingar som är kopplade till offentlig maktutövning. Varje svensk medborgare har därför rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Denna rätt kan begränsas med hänsyn till vissa specifikt angivna intressen som exempelvis rikets säkerhet eller känslig information om enskilda individers personliga förhållanden (2 kap. 2 § TF, samt offentlighets- och sekretesslagen). Begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar.

Som svar på din fråga, är huvudregeln och utgångspunkten att allmänna handlingar bl.a. kommuners handböcker offentliga. Däremot kan de i undantagsfall vara sekretessbelagda i det fall det finns en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som efterfrågas.

Vänligen,
Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”