Är kommunen skyldig att följa KPR:s reglemente?

KPR, kommunala pensionärsrådet, i en kommun, regleras av ett reglemente. Är kommunen skyldig att följa dess bestämmelser?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kommunala självstyrelsen
I lagen är den kommunala självstyrelsen fastslagen vilken är en princip som reglerar förhållandet mellan stat och kommun. (1 kap. 1 § RF och 1 kap 1 § KL) Principen är avsedd att ge kommunerna en självständig och inom vissa gränser fri bestämmanderätt. Kommunernas självbestämmanderätt gäller till viss del angående vilka nämnder som ska finnas och hur dessa ska vara sammansatta. En kommuns verksamhet styrs dock till stor del av ett antal lagar, b.l.a Socialtjänstlagen som anger att en kommun på olika sätt ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden bland äldre.

Är kommunen skyldig att följa Pensionärsrådets reglemente?
Idag finns det inte någon lagstiftning om att varje kommun måste ha ett pensionärsråd men flera motioner har lämnats in angående att öka Pensionärsrådets status genom lagstiftning. Pensionärsråd regleras inte heller i Kommunallagen. I lagen anges att reglementen för nämnder ska utfärdas av kommunfullmäktige. (6 kap. 32 § KL) I sådana reglementen brukar anges huruvida kommunstyrelsen/kommunfullmäktige är skyldig att följa föreskrifterna. Däremot är Pensionärsrådet i en kommun just ett råd och inte en nämnd. Pensionärsrådet fungerar ofta som en mellanhand mellan de som brukar samhällets tjänster och kommunen. En kommun kan inte delegera bestämmanderätt hur som helst och Pensionärsrådet kan således inte ha en bestämmandefunktion i kommunen. Förutsatt att kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har utfärdat reglementet kan kommunen vara skyldig att följa dess bestämmelser om detta framgår av reglementet. Däremot är kommunen inte skyldig att göra som Pensionärsrådet rådgör kommunen att göra.

Hoppas detta svar gav klarhet i rättsläget, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo