Är kommunen skyldig att följa KPR:s reglemente?

FRÅGA
KPR, kommunala pensionärsrådet, i en kommun, regleras av ett reglemente. Är kommunen skyldig att följa dess bestämmelser?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kommunala självstyrelsen
I lagen är den kommunala självstyrelsen fastslagen vilken är en princip som reglerar förhållandet mellan stat och kommun. (1 kap. 1 § RF och 1 kap 1 § KL) Principen är avsedd att ge kommunerna en självständig och inom vissa gränser fri bestämmanderätt. Kommunernas självbestämmanderätt gäller till viss del angående vilka nämnder som ska finnas och hur dessa ska vara sammansatta. En kommuns verksamhet styrs dock till stor del av ett antal lagar, b.l.a Socialtjänstlagen som anger att en kommun på olika sätt ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden bland äldre.

Är kommunen skyldig att följa Pensionärsrådets reglemente?
Idag finns det inte någon lagstiftning om att varje kommun måste ha ett pensionärsråd men flera motioner har lämnats in angående att öka Pensionärsrådets status genom lagstiftning. Pensionärsråd regleras inte heller i Kommunallagen. I lagen anges att reglementen för nämnder ska utfärdas av kommunfullmäktige. (6 kap. 32 § KL) I sådana reglementen brukar anges huruvida kommunstyrelsen/kommunfullmäktige är skyldig att följa föreskrifterna. Däremot är Pensionärsrådet i en kommun just ett råd och inte en nämnd. Pensionärsrådet fungerar ofta som en mellanhand mellan de som brukar samhällets tjänster och kommunen. En kommun kan inte delegera bestämmanderätt hur som helst och Pensionärsrådet kan således inte ha en bestämmandefunktion i kommunen. Förutsatt att kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har utfärdat reglementet kan kommunen vara skyldig att följa dess bestämmelser om detta framgår av reglementet. Däremot är kommunen inte skyldig att göra som Pensionärsrådet rådgör kommunen att göra.

Hoppas detta svar gav klarhet i rättsläget, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (926)
2021-09-20 Allemansrätten - Vad gäller i förhållande till fastighetsägare?
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd

Alla besvarade frågor (95767)