Är kommunägda företag näringsidkare i lagens mening?

Vad jag förstår gäller Lagen om namn och bild i reklam för företag så att en person inte ska behöva synas i ett företags marknadsföring utan sitt medgivande, och att lagen inte gäller för ideella föreningar och myndigheter. Men gäller Lagen om namn och bild i reklam för kommunägda företag? T.ex. när X-stad Turist AB som ägs till 100% av X-stad kommun annonserar i tidningar.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

När en lag är oklar kan Högsta domstolen (HD) i vissa fall meddela prövningstillstånd. HD har tidigare i år (2016) meddelat prövningstillstånd till en fråga som rör tillämpningsområdet av lagen du hänvisar till, se mål nr: Ö 4555-15. Frågan är huruvida en kommun ansetts vara näringsidkare enligt 1 § lag om namn och bild i reklam (LNBR)(1978:800) se här. Till skillnad från förutsättningarna i din fråga kommer HD att ta ställning till om kommuner ( inte kommunalägda aktiebolag) omfattas av lagen.

Med näringsidkare förstås en som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. Verksamhet som bedrivs av det allmänna som innefattar myndighetsutövning är som regel inte näringsverksamhet. Kommunen är en organisation som är politiskt styrd och är i grund och botten ingen näringsidkare. Som svar på din fråga gäller däremot att om en kommun äger ett aktiebolag och handlar som sådant, ska den genom en sådan verksamhet anses vara näringsidkare och omfattas då av ovan nämnda lag.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo