Är kollektiv bestraffning i skolan lagligt?

Hej, min mattelärare var väldigt nära på att sätta franvaro på HELA klassen idag. Detta på grund av att EN elev inte skött sig och gömt nycklarna för en annan elev. Till slut visade det sig att första eleven bara varit glömsk och tappat dem på golvet. Hennes argument för att sätta frånvaro på oss var att hon på grund av detta inte kunde starta lektionen och att då hade möjligheten att sätta frånvaro på alla. Jag såg detta som kollektiv bestraffning men undra vad ni tycker är lagligt att göra vid en spfan situation.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kollektiv bestraffning innebär att man frångår den grundläggande principen om att var och en ansvarar för sina egna handlingar. Man utsätter istället en hel grupp för ett straff som samtliga eventuellt ej har begått. All form av kollektiv bestraffning är förbjudet i Sverige, och det är dessutom förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det framgår att "var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening".

För mig låter det som en form av en kollektiv bestraffning om läraren hade satt frånvaro på er alla, eftersom ni inte varit delaktiga i att undanhålla eller glömma nycklarna, och ni blir helt enkelt straffade för något ni inte har gjort. Detta oavsett argumentet om att lektionen inte kunde påbörjas.

Det går att läsa om kollektiv bestraffningen för barn i skolan på barnombudsmannens hemsida: http://www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/om-barnkonventionen/skydd/kollektiv-bestraffning-ar-forbjudet/ . Där finns även hänvisningar till JO-anmälningar angående kollektiv bestraffning. JO har tagit upp en del fall. Det kan även gå att hitta dem på www.jo.se under ämbetsberättelser.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”