Är kollektiv bestraffning i skolan lagligt?

FRÅGA
Hej, min mattelärare var väldigt nära på att sätta franvaro på HELA klassen idag. Detta på grund av att EN elev inte skött sig och gömt nycklarna för en annan elev. Till slut visade det sig att första eleven bara varit glömsk och tappat dem på golvet. Hennes argument för att sätta frånvaro på oss var att hon på grund av detta inte kunde starta lektionen och att då hade möjligheten att sätta frånvaro på alla. Jag såg detta som kollektiv bestraffning men undra vad ni tycker är lagligt att göra vid en spfan situation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kollektiv bestraffning innebär att man frångår den grundläggande principen om att var och en ansvarar för sina egna handlingar. Man utsätter istället en hel grupp för ett straff som samtliga eventuellt ej har begått. All form av kollektiv bestraffning är förbjudet i Sverige, och det är dessutom förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det framgår att "var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening".

För mig låter det som en form av en kollektiv bestraffning om läraren hade satt frånvaro på er alla, eftersom ni inte varit delaktiga i att undanhålla eller glömma nycklarna, och ni blir helt enkelt straffade för något ni inte har gjort. Detta oavsett argumentet om att lektionen inte kunde påbörjas.

Det går att läsa om kollektiv bestraffningen för barn i skolan på barnombudsmannens hemsida: http://www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/om-barnkonventionen/skydd/kollektiv-bestraffning-ar-forbjudet/ . Där finns även hänvisningar till JO-anmälningar angående kollektiv bestraffning. JO har tagit upp en del fall. Det kan även gå att hitta dem på www.jo.se under ämbetsberättelser.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91320)