Är klädpoker sexuell posering?

FRÅGA
Min 17-årige son har berättat att vid vissa tillfällen brukar han och hans killkompisar spela s.k. klädpoker. Det är samma kille i kompisgänget som tar initiativ och delar ut kort. De spelar tills någon tagit av sig alla kläderna. Jag undrar nu om killen som tar inititiv till spelet gör sig skyldig till brottet utnyttjande av barn för sexuell posering?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Utnyttjande av barn för sexuell posering regleras i 6 kap. 8 § brottsbalken (BrB). För att någon ska kunna dömas för det krävs att någon har främjat eller utnyttjat att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. För drabbade som är mellan 15 och 18 år krävs det dessutom att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa och utveckling (6 kap. 8 § BrB).

Med tanke på att de som spelar är över 15 år krävs som sagt att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa och utveckling. Som exempel på när posering uppfyller det rekvisitet nämns bl.a. då poseringen sker mot ersättning, under tvång eller genom vilseledande, eller i en skadlig miljö, som exempelvis en sexklubb (prop 2004/05:45 s. 147). I det här fallet verkar det inte som att poseringen är ägnad åt att skada barnets hälsa och utveckling, och det är därför sannolikt inte utnyttjande av barn för sexuell posering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (443)
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?
2021-10-10 Var går gränsen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp?

Alla besvarade frågor (96397)