Är kannibalism lagligt?

2018-01-09 i Övriga brott
FRÅGA
Efter flera minuters av google sökningar och diskutioner med diversse (nu arga vänner) för ingen kan enas om ett svar så undrar vi! Är kannibalism lagligt? Då menar vi (jag) inte själva ta död på en person utan bara "Oj här ligger det en död människa jag är lite hungrig så jag äter upp han/hon" (Kanske med lite grill kryddda på)Vad Säger lagen om att äta upp mäniskor?Finns det omständigheter som tillåter det eller är det helt förbjudet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder kannibalism. Däremot bör en sådan s a s kulinarisk upplevelse ändå befinnas lagvidrig och i strid med 16 kap. 10 § brottsbalken. Paragrafen berättigar de inte längre levande till att deras jordiska kvarlevor visas respekt.

Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år.

Lagrummet har mig veterligen aldrig tillämpats på kannibalism men det lär bero på att få människor blivit påkomna med att mumsa på lik, snarare än på bestämmelsen inte omfattar sådant beteende. I Hovrättens för Västra Sverige dom den 8 oktober 2013, mål B 1270-13, konstaterade domstolen att lagstiftarens syfte var att formuleringen ska omfatta alla angrepp på en död kropp. Dessutom har sagts att ribban för vad som anses "skymfande" är lågt satt. Slutligen -- vad beträffar rekvisitet "otillbörligen" -- kan påpekas att det i alla situationer saknas lagstöd för att använda avlidna medmänniskor som mellanmål, och att det sålunda alltid är otillbörligt.

Kontentan är att kannibalism är illegalt. Liksom brottsbalkens andra brott, kan det dock ursäktas med åberopande av att en nödsituation var för handen, 24 kap. 4 § brottsbalken. Om detta hittar jag inget skrivet men jag tillåter mig att spekulera: I ett Lost-liknande scenario -- där ett flygplan störtar varvid en passagerare avlider och de överlevande tvingas välja mellan att möta samma öde eller bli temporära kannibaler -- lär den i och för sig olagliga måltiden anses försvarlig.

Allt gott,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98676)