Är jag underhållsskyldig för barn över 18 som hoppat av gymnasiet?

2021-12-12 i Barnrätt
FRÅGA
HejHar en son på snart 19 år som valt på egen hand att hoppa av pågående gymnasie linje, han har istället börjat på ett s.k Jobbcenter. Mamman som jag är separerad från tycker att jag ska fortsätta betala underhållsbidrag, min fråga är om detta är befogat då jag läst att kraven för underhållsbidrag är att man ska ha ngn form av skol /gymnasie utbildning för att jag ska vara underhållsskyldig Mamman hävdar att han fortfarande är inskriven i gymnasiet men de är kommunalt detta jobbcenter o inget skolan har ngt med att göraHon hävdar oxå att jag ska betala underhåll fram tills han slutat där, vem o vart kan man vända sig ang detta för att veta till 100 % om jag ska betala underhåll eller ej ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått det har din son valt att hoppa av gymnasiet och du undrar nu om du fortfarande måste betala underhållsbidrag. Regler om detta finns i föräldrabalken (FB).

Måste du fortsätta betala underhållsbidrag?

Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Går barnet fortfarande i grundskola, gymnasiet eller motsvarande grundutbildning efter denna tidpunkt, består underhållskyldigheten under hela skolgången, dock som längst tills barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 andra stycket FB).

Eftersom din son hoppat av gymnasiet och är över 18 år behöver du inte längre betala underhållsbidrag. Det verkar däremot som att det är något oklart om han faktiskt har avslutat sina gymnasiestudier. Min rekommendation är därför att du antingen pratar med din son eller vänder dig till gymnasieskolan för att ta reda på om han är inskriven eller inte. Om han är inskriven kommer du att vara underhållsskyldig under hela gymnasietiden, annars inte.

Var kan du vända dig?

Som sagt kan du själv försöka ta reda på om din son verkligen hoppat av gymnasiet eller inte. Når du ingen framgång kan du kontakta familjerätten i din kommun. Familjerätten kan hjälpa er att komma överens genom så kallade samarbetssamtal. Utöver detta kan du också ta kontakt med en jurist. Exempelvis kan du boka tid med någon av Lawlines jurister, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?