Är jag tvingad till att radera bilder från internet?

Skilde mig från min exman för tre år sedan och har sedan dess delad vårdnad av våra två gemensamma barn. Har i två år bott tillsammans med en annan man som är min fästman. Även vi har barn tillsammans. På min Facebook-sida har jag vid ett par tillfällen publicerat bilder av alla oss tillsammans av allmän karaktär, som min exman vill att jag tar bort.

Han vill inte att bilder på dom ska publiceras någonstans, även om han själv publicerar bilder på våra barn emellanåt. Har han laglig rätt att kräva att jag ska ta bort bilder på våra gemensamma barn från Facebook?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kan man kräva att någon tar bort bilder från sociala medier?

Vem som bestämmer över bilden regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). Enligt lagens 49 a § framgår att det endast är personen som tagit bilden som har rätt att göra den tillgänglig för allmänheten. Detta innebär även att det endast är fotografen av en bild som kan kräva att bilden tas bort från Facebook.

I övrigt är publicering av bilder på internet i princip alltid tillåtet, så länge inte bilderna är av kränkande karaktär. Det finns ingen generell regel av vad som anses kränkande, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Ett typexempel är att "hänga ut" eller förtala en person, vilket ofta anses vara kränkande.

Din situation

Du beskriver att bilderna är av "allmän karaktär". Jag tolkar detta som att du har publicerat bilder som inte är kränkande gentemot personerna på bilderna. Jag förutsätter även att det inte är din man som är fotografen till bilderna i fråga. Med detta sagt kan han inte kräva att du tar bort bilderna från din Facebook-sida.

Du kan läsa mer om vad som är tillåtet att publicera på internet här.


Vänligen,

Samuel Westerlund RashidiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000