Är jag skyldig att läsa igenom ett standardavtal innan jag skriver under?

2019-10-19 i Avtal
FRÅGA
Är jag skyldig att läsa igenom ett standardavtal om jag skriver under?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du är inte skyldig att läsa igenom ett standardavtal innan eller efter du skriver under det, men du blir bunden av dess villkor även om du inte läst det ordentligt

Avtal sluts i svensk rätt genom angivande av anbud och accept (1 § avtalslagen). Det finns generellt sett inget straff för någon som fått ett anbud (t.ex genom ett standardavtal som denne skall skriva under) om denne låter bli att sätta sig in i alla detaljerna i avtalet, och skriver under detta ändå. Inte heller finns det någon skyldighet att läsa igenom avtalet ordentligt efter det att man skrivit under det.

Däremot, och detta är väsentligt, så blir du bunden av villkoren i standardavtalet när du skriver under det, även om du inte läst igenom avtalet ordentligt. Du kan alltså i regel inte komma i en bättre avtalsmässig ställning, genom att låta bli att läsa igenom villkoren - samtidigt hamnar du som regel inte heller i en sämre avtalsmässig ställning, jämfört med om du läst igenom allt noggrant och sedan skrivit under på det ändå.

Undantagsvis kan det tänkas att en enskild person slipper bli bunden av ett visst villkor i ett standardavtal som denna inte kände till (för att de inte läste igenom ordentligt); det rör sig då om villkor som i förhållande till avtalet i övrigt är såväl överraskande (avvikande, onaturliga) som betungande (påtagligt negativa för dig). Den starka huvudregeln är dock att du blir bunden även om du inte läst, och det skall till något ganska rejält övertramp från motpartens sida för att du ska slippa bundenhet.

Svaret på din fråga är alltså att du inte är "skyldig" att läsa igenom villkoren i ett standardavtal, men att det ändå är en mycket god idé att göra det ändå, eftersom du som huvudregel blir bunden av hela avtalet om du skriver under.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80393)