Är jag skyldig att betala hyran för uppsägningstiden när ny hyresgäst flyttat in innan uppsägningstidens slut?

En bekant hyr ut sin lägenhet i andrahand. Tillstånd och kontrakt finns. Hyresgästen har sagt upp kontraktet. Enligt uppsägningstid stipulerad i kontraktet skall hon betala yra maj månad ut.

Hon har flyttat. Lägenheten står tom.

Av en händelse har min bekant lyckats ordna en ny hyresgäst som kan/vill flytta in redan maj månad.

Min bekant står inför att i maj månad få betalt från två hyresgäster. En som uppfyller sin kontrakterade uppsägningstid, den andre - för att han bor där.

Två hyror med andra ord.

Hyresgäst nummer 1 (hon som flyttar, ifrågasätter detta. Hon hävdar att eftersom ny gäst flyttar in inom hennes uppsägningstid, så upphäver detta hennes skyldighet att betala den sista månaden.

Bortsett från det moraliska, är detta legalt? Vem har rätt - min bekant eller hyresgästen som betalar uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras till viss del i 12 kap. Jordabalken (JB), som i dagligt tal ofta kallas Hyreslagen.

I 12:4 JB framgår reglerna om uppsägningstid för hyresavtal. I paragrafen framgår att hyresavtalet inte upphör förrän efter uppsägningstidens utgång. Hyresgästen har således en skyldighet att erlägga betalning för hela uppsägningstiden, oavsett om den bor kvar där eller inte. Denna skyldighet kan inte hyresgästen undgå.

Som hyresgäst har man en rätt att bo kvar i lägenheten tills uppsägningstidens utgång, enligt 12:7 JB. I detta fall valde den första hyresgästen att flytta på sig i förtid. Om de hade valt att bo kvar i lägenheten eller nyttja den sporadiskt, hade hyresvärden naturligtvis inte kunnat motsätta sig detta, då de betalar hyran för uppsägningstiden. Eftersom hyresgästen valde att avflytta totalt får hyresvärden hitta en ny hyresgäst som flyttar in redan i maj månad och betalar hyra för det. Rent teoretiskt – eller avtalsrättsligt – har den första hyresgästen rätt att göra anspråk på lägenheten, eftersom det första avtalet gäller tills uppsägningstidens slut. Exempelvis skulle den första hyresgästen kunna återflytta eller använda bostaden sporadiskt för övernattningar. Lagen reglerar inte uttryckligen den här typen av fall, vilket leder till att hyresvärden kan ta ut dubbla hyror. Det finns dock inget som befriar den första hyresgästen från skyldigheten att betala hyran fram till uppsägningstidens slut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet, så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000