Är jag skyldig att betala en parkeringsbot om jag av misstag kastat om registreringsnumret?

2019-02-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag köpte en parkeringsbiljett via parkster-appen, trots detta fick jag en parkeringsbot. Tydligen så hade jag angett regnumret "123abc" istället för "abc123". Jag har betalt på detta vis i över ett år och har aldrig fått en bot. Det är krävs inte mycket logik för att förstå att det fortfarande är samma bil. Jag kontaktade företaget som gav mig en bot och dem säger att biljetten ej är giltlig då regnumret ej är skrivet i rätt ordning. Får dem göra så trots att jag visar kvitto på betalt p-plats samt att regnumret är underförstått?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När du betalat via en parkeringsapp har du accepterat de avtalsvillkor som finns uppställda där, däribland en skyldighet att ange rätt registreringsnummer. Dessa avtalsvillkor ska finnas att läsa i appen eller på parkeringsbolagets hemsida.

Enligt praxis har den som parkerar ett fordon ett långtgående ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkering på platsen är uppfyllda (jfr rättsfallen NJA 2005 s. 17 och RH 2010:58).

Jag kan inte med säkerhet säga om beslutet var felaktigt eller inte. I praxis har emellertid en man som råkat kasta om siffrorna i sitt registreringsnummer ("498" i stället för "948") när han betalade sin parkering via SMS varit tvungen att betala sin bot, trots att han kunde styrka betalningen. Enligt domstolen har den som parkerar ett fordon har ett långtgående ansvar att inför parkeringsvaktens kontroll göra synligt att avgiften är betald, och det ansågs inte möjligt för en domstol att undanröja betalningsansvaret på den grunden att överträdelsen kan anses som obetydlig.

Även om era fall skiljer sig åt finns en risk att domstolen skulle följa ett liknande resonemang. Du har dock en möjlighet att bestrida ansvaret om du anser att beslutet är felaktigt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (353)
2019-08-01 Storlek på kontrollavgift och bestridande
2019-07-27 Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering
2019-07-25 Kan man hävda felskyltad parkering om det saknas skyltar från vissa infarter?
2019-07-25 Kan jag överklaga p-bot som inte fanns på bilen?

Alla besvarade frågor (72172)