FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/06/2018

Är jag skyldig att återställa fasaden efter uppsägning av hyresavtal?

Jag sa upp mitt hyresavtal (Bageri-cafélokal) Uteskylt (Bokstäver) hållarna är monterade i fasaden, det står ingenting i avtalet men muntligt har vi pratat att fastmonterad inventarier skall vara kvar.

Min fråga är har jag ngt skyldighet att nedmontera hållarna och återställa fasaden?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning grundar sig i ett avtalsförhållande. På områden som inte innehåller tvingande lagstiftning är huvudregeln att avtalsrätten är fri, dvs att det råder avtalsfrihet. Grundregeln inom avtalsrätten är pacta sunt servanda som betyder att avtal ska hållas.

Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt, det finns inga speciella formkrav för avtal för det avtalsförhållandet du beskriver. Skriftliga avtal är att rekommendera ur bevissynpunkt.

Om ni som parter muntligen kommit överens om att de monterade hållarna ska vara kvar ska det gälla och då måste ni inte nedmontera dem. Mitt råd är att dubbelkolla med din hyresvärd för att undgå konflikter. Om det blir en tvist är det den som påstår att något är avtalat som har bevisbördan, dvs du har bevisbördan om du hävdar att det finns ett muntligt avtal.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning