Är jag skyldig att återbetala felaktiga utbetalningar?

Hej. Mitt företag bytte system för 15 månader sedan till att betala ut ersättning för resekvitton direkt istället för att man fick vänta till löneutbetalningen. Nu har det uppdagats att i mitt fall har man gjort fel och betalat ut ersättningen dubbelt, jag både fått ersättningen direkt och på lönen.

Jag har inte varit uppmärksam på detta då min lön inte är samma belopp från månad till månad utan blev tagen på sängen, och nu vill man att jag återbetalar hela summan, som uppgår till 65 000 kr efter 15 månader. Är det rimligt? Eftersom felet inte är mitt och jag fått pengarna i "god tro" kan jag verkligen krävas på hela beloppet efter att slarvet pågått i så lång tid? Det har dessutom ackumulerats till en sådan summa som gör stor påverkan på min ekonomi och det känns som att jag får ta hela bördan/straffet för deras slarv.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Condictio indebiti

Felaktiga utbetalningar likt du beskriver kallas inom juridiken för solutio indebiti. De är inte reglerade i lag utan har framkommit genom praxis i domstolarna och doktrin. Huvudregeln är att utbetalningen ska återbetalas och det grundas på den civilrättsliga regeln condictio indebiti. Det spelar ingen roll om det handlar om ett tekniskt fel eller den mänskliga faktorn.

Undantag

Det finns undantag som kan bli tillämpliga i ditt fall. Om mottagaren har varit i god tro, d v s inte haft någon anledning att misstänka att det har blivit fel, och har trott att utbetalningen varit rätt samt att mottagaren har budgeterat pengarna kan mottagaren få behålla dem. När en längre tid har passerat kan man argumentera för att mottagaren har försatts i god tro av utbetalarens passivitet.

Om du däremot t ex mottagit lönespecifikationer där den extra utbetalningen tydligt framgått med anledning av inlämnade resekvitton samtidigt som du mottagit en separat utbetalning, och din arbetsgivare informerat om de nya rutinerna kan det vara svårt att visa att du var i god tro.

Bedömningen om du varit i god tro eller inte måste göras av en domstol.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo