Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

FRÅGA
Hej, är man skyldig att åka och lämna tillbaka en sak som personen har gett en i förtroende att förvara, men nu så vill personen i frågan ha tillbaka sin sak och vill inte själv komma och hämtar den, men vill att man själv ska komma och lämnar tillbaka den hos personen. Är man då ändå skyldig att åka hem till personen och lämna tillbaka saken hos den trots att man har sagt till personen att den får komma och hämtar tillbaka sin sak hos en?
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

Du har ingen skyldighet att själv åka till personen för att lämna tillbaka saken. Eftersom du har sagt till personen att den får komma till dig och hämta föremålet så kommer egenmäktigt förfarande inte att aktualiseras. Detta eftersom det förutsätter att du exempelvis skulle hindra personen från att hämta saken (8 kap. 8 § brottsbalken). Egenmäktigt förfarande innebär att man utan tillåtelse tar eller använder något som tillhör annan, men inte har för avsikt att behålla det.

Värt att notera är att du inte får kasta, sälja eller på annat sätt göra dig av med denna personens sak utan personens tillåtelse även om den vägrar att hämta. Du kan då riskera att göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Detta innebär däremot inte att du har en skyldighet att själv åka hem till personen och lämna tillbaka föremålet.

Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91438)