FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag23/01/2019

Är jag personligt betalningsansvarig för kommanditbolagets skulder vid en konkurs?

Hej,

Jag har en fråga: Jag har ett kommanditbolag som jag bildade om till ett aktiebolag för ca 2 år sedan.

I Kommanditbolaget finns skulder och jag undrar om jag skulle gå i konkurs är jag då personligt ansvarig för skulderna som kommanditbolaget är skrivna på.

Kommandit bolaget är avskrivet från moms och arbetsgivaravgift som betalas av aktiebolaget.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!


Om jag har förstått din fråga rätt så vill du få svar på huruvida du är personligt betalningsansvarig för kommanditbolagets skulder vid en eventuell konkurs. Jag tolkar frågan som att kommanditbolaget fortfarande finns kvar trots att den har bildats om till ett aktiebolag.


Hur ser det personliga betalningsansvaret ut i ett kommanditbolag?

I ett kommanditbolag finns två sorters delägare:

- Kommanditdelägare

- Komplementärer

En kommanditdelägare har ett begränsat personligt betalningsansvar (1 kap. 2 § bolagslagen). En komplementär däremot svarar solidariskt med hela sin förmögenhet för bolagets förpliktelser (3 kap. 1 § och 2 kap 20 § 1 st bolagslagen). En borgenär kan alltså vända sig till en komplementär och kräva betalning för hela sin fordran. Komplementären får därefter utöva sin regressrätt gentemot övriga bolagsmän för att kräva ut deras andel av skuldansvaret. Om borgenären vänder sig till kommanditdelägaren så svarar dock hen enbart för vad hen satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget.

Det personliga betalningsansvaret ser alltså olika ut beroende på om du är komplementär eller kommanditdelägare. Båda delägarsorterna har ett personligt betalningsansvar, det är enbart omfattningen som skiljer dem åt.


Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”