Är jag dödsbodelägare?

Jag har 2 minderåriga barn. Jag är skild från barnens pappa sen många år. Deras pappa har dött. Han hade inga tillgångar, bara skulder. Är jag dödsbodelägare? Kan t ex hans hyresvärd kräva att jag städar hans lägenhet?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare enligt 18 kap. 1 § st.1 Ärvdabalken (ÄB). Eftersom ni är frånskilda är du inte dödsbodelägare. Dina barn (arvingarna) är dock dödsbodelägare. Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndare (normalt sett förälder) vårda barnets rätt i boet. I normala fall ska en bouppteckning förrättas efter den döde. Om den dödes tillgångar inte skulle räcka till mer än begravningskostnader osv. behöver dock ingen bouppteckning göras, såvida s.k. dödsboanmälan görs av socialnämnden till skattemyndigheten (20 kap. 8a § ÄB).

Grundprincipen när det gäller ett dödsbos förvaltning är att denna ombesörjs av dödsbodelägarna. Någon obligatorisk förvaltning genom myndighet förekommer alltså inte i svensk rätt. Efter ett dödsfall finns det ibland behov av omedelbara åtgärder t.ex. betala räkningar, sköta djur osv. Till dess att all egendom tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet t.ex. förmyndare, ska egendomen vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidna eller som annars kan ta hand om egendomen, i första hand. (18 kap. 2 § st.1 ÄB). Om någon sådan inte finns, ska annan hushållsmedlem, hyresvärd eller annan som är närmast till hands ingripa samt tillkalla delägare eller anmäla dödsboet till socialnämnden i kommunen (18 kap. 2 § st.2 ÄB).

Ibland klarar inte dödsbodelägare av att ta hand om ett dödsbo av olika skäl, och städning av t.ex. en hyreslägenhet kanske måste beställas utifrån. I detta fall kanske inte pengarna räcker till det. I sådana fall är det viktigt att poängtera att dödsboet är en egen juridisk person som har egna tillgångar och skulder. Den avlidne hyresgästens skyldigheter övertas alltså av dödsboet. Dödsbodelägarna har inte något personligt ansvar för dödsboets skulder, och torde därmed inte heller ha det för ev. städkostnader. Hyresvärden har ett eget ansvar för sin fastighet.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1949:381) för ÄB

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga

MVH /Veronica Eriksson

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning