Är jag bunden av kollektivavtalet trots att jag inte är medlem i en fackförening?

Jag är inte fackligt ansluten. På mitt anställningsavtal hänvisas till det till det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Är jag, trots att jag inte är medlem i facket, bunden av kollektivavtalet vad gäller skyldighet mot min arbetsgivare i fråga om egen uppsägning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är bunden till vad som står i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats trots att du inte är medlem i någon fackförening.

Frågor om kollektivavtal regleras i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Allmänt om kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats (23 § MBL). Kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats har slutits mellan din arbetsgivare, eller en arbetsgivarorganisation, och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.

Är du bunden av ett kollektivavtal trots att du inte är medlem i en fackförening?

En arbetsgivare som har ett kollektivavtal måste tillämpa det på sina anställda vare sig de anställda är medlemmar i ett fackförbund eller inte (26 § MBL). Kollektivavtal blir alltså en del av det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett kollektivavtal kan reglera frågor som uppsägningstider, precis som i ditt fall, och då gäller dessa uppsägningstider före vad som står i lag eller vad som står i ett annat avtal (27 § MBL).

Sammanfattningsvis så ska kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen även gälla dig trots att du inte är medlem i en fackförening. Om du är missnöjd med uppsägningsvillkoren så skulle jag rekommendera dig att prata med din arbetsgivare så att ni kanske kan komma överens om något tillsammans.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo