Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?

2019-05-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bytte lägenhet för 5 månader sen i hyresvärdens interna byteskö. När jag tog över lägenheten fanns persienner som sitter fast på fönsterramarna. På besikntingsprotokollet står inget om dessa persienner och personen jag bytte med, som alltså bodde i lägenheten innan mig, skrev i ett sms som jag har kvar som bevis att persiennerna redan fanns när hon flyttade in. Dessa persienner är fastborrade I fönsterramen. Jag ska snart flytta från lägenheten och undrar om jag blir ersättningsskyldig, eftersom fönsterramarna har borrhål? Det är som sagt inte jag som satte upp persiennerna och jag har bevis på det genom bilder och sms från tidigare hyresgästen.Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!.

Svaret på din fråga finns någorlunda reglerat i lag.

I 12 kap. 24§ Jordabalken("Hyreslagen") framgår en vårdplikt för hyresgäster. Det är alltså en skyldighet att vårda lägenheten och dess tillhörigheter. Ifall lägenheten inte vårdas kan man få ett ersättningsanspråk riktat mot sig av hyresvärden. Så vad gäller när en person flyttar ut och en annan flyttar in?

För att en hyresvärd ska kunna hävda att det var du som orsakade skadan måste de kunna bevisa det, de bär bevisbördan helt enkelt. Av det skälet utför oftast hyresvärdar en besiktning när en hyresgäst flyttar ut för att kartlägga vilka skador som orsakades av den hyresgästen. När du sedan flyttar in kan de inte hävda att du orsakat skador som redan framgår i besiktningsprotokollet. Det här är ett av skälen till att hyresgästföreningen nuförtiden uppmanar nyinflyttade till att omedelbart fotografera lägenheten och kontrollera att hyresvärden genomför en besiktning, för att slippa tråkiga överraskningar från hyresvärden.

I ditt fall har du faktiskt fotograferat skadan och du har även ett sms från en tidigare hyresgäst som visar på att skadan redan förelåg. Du har därför en bra grund att stå på ifall de skulle hävda att det var du som orsakade skadan. Helst bör fotografiet vara taget så nära inpå din inflyttning som möjligt, för att styrka att det inte var du som utförde skadan/installationen. Jag skulle även råda dig att ta kontakt med hyresvärden och efterfråga ett besiktningsprotokoll från innan du flyttade in. Saknas det ett besiktningsprotokoll lär det bli svårt för hyresvärden att rikta ett krav om ersättning mot dig.

I övrigt bör du sitta hårt på sms:en och framförallt fotografierna, och skicka dem till din hyresvärd ifall de riktar ett ersättningsanspråk mot dig i samband med din utflyttning.

Jag hoppas att det inte blir några bekymmer. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva i kommentarsfältet eller skicka in en ny fråga så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82779)