Är inlämande tentamen allmänna handlingar?

FRÅGA
hej,jag undrar om man kan ta reda på någon annan persons tentasvar på högskolan? exempelvis om man pluggar på su och vill se vad en kurskamrat har fått på en tenta.tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Handlingsoffentligheten är en konsekvens av offentlighetsprincipen som ger medborgare rätt att ta del av handlingar som är allmänna, 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Vad som utgör en handling definieras i 2 kap. 3-14 §§ TF. Visserligen är inlämnade tentamen allmänna handlingar som envar har rätt att ta del av förutsatt att de inte är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet som lämnar ut allmänna handlingar i kopior kan dock ta avgift för den utlämnade kopian, 2 kap. 15 § TF. Notera dock att det kan skilja sig mellan universiteten/högskolorna.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med berörd institution för att få hjälp att ta del av en inlämnad tentamen eller betyg på tentamen.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (323)
2021-02-28 motiver avslag om beslut att få ut allmän handling?
2021-02-27 Vad är en allmän handling?
2021-02-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-02-01 Kan en myndighet radera en offentlig handling för att den ska sluta vara offentlig?

Alla besvarade frågor (89693)