Är inlämande tentamen allmänna handlingar?

hej,

jag undrar om man kan ta reda på någon annan persons tentasvar på högskolan? exempelvis om man pluggar på su och vill se vad en kurskamrat har fått på en tenta.

tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Handlingsoffentligheten är en konsekvens av offentlighetsprincipen som ger medborgare rätt att ta del av handlingar som är allmänna, 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Vad som utgör en handling definieras i 2 kap. 3-14 §§ TF. Visserligen är inlämnade tentamen allmänna handlingar som envar har rätt att ta del av förutsatt att de inte är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet som lämnar ut allmänna handlingar i kopior kan dock ta avgift för den utlämnade kopian, 2 kap. 15 § TF. Notera dock att det kan skilja sig mellan universiteten/högskolorna.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med berörd institution för att få hjälp att ta del av en inlämnad tentamen eller betyg på tentamen.

Med vänlig hälsning,

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo