Är hyresvärden skyldig att utrota ohyra i lägenheten?

2019-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i en hyresrätt där sigtunahem är hyresvärd. Jag har fått in mässkiorloppor som biter mig ständigt och vart kontakt med sigtunahem och anticimex och dom har inte gjort nåt åt det. I dags läge så kan jag inte bo där inne och har flyttat utomhus. Nu undrar jag finns det något jag kan göra det har gått 3månader nu och det är min 3 dag utomhus.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skyldigheter hyresvärden har att se efter skicket på lägenheten.

Hyresgästens underhållsplikt

Då det rör sig om en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (också kallad hyreslagen) tillämplig. Huvudregeln för en hyresrätt är att hyresgästen har en ganska vidsträckt vårdplikt för lägenheten (12 kap. 24 § JB). Vårdplikten innebär att hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och det som hör till lägenheten. Hyresgästen ansvarar för för de skador som uppstår till följd av att denne agerat vårdslöst. Detta ansvar omfattar även skador som orsakats av andra personer som befunnit sig i lägenheten på hyresgästens inbjudan, till exempel vänner eller hantverkare.

Hyresvärdens underhållsplikt

En hyresvärd har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den är att betrakta som fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta innebär att lägenheten ska vara i ett acceptabelt och beboeligt skick när hyresgästen flyttar in (12 kap. 9 § jordabalken). Denna underhållsplikt gäller sedan under hela hela hyresperioden (12 kap. 15 § jordabalken).

Ohyra i lägenhet innebär skada

Ohyra som exempelvis vägglöss anses utgöra en skada i lägenheten om ohyran är till men för hyresgästen (12 kap. 17 § JB). Detta innebär att det är en förutsättning att hyresgästen lider men av skadedjuren för att bestämmelsen ska bli aktuell. Som huvudregel gäller att hyresvärden har en skyldighet att vidta åtgärder för att utrota ohyran, även om hyresgästen är ansvarig för att ohyra förekommer i lägenheten. Är hyresgästen dessutom utom ansvar för ohyran har denne rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som uppstår i samband med utrotandet av ohyran. (12 kap. 17 § JB)

Om lägenheten är i oacceptabelt skick

Enligt 12 kap. 16 § jordabalken gäller att hyresvärden har vissa skyldigheter gentemot hyresgästen för skador som orsakats av hyresvärden. Skulle lägenheten på grund av hyresvärdens agerande bli så pass förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet har hyresgästen rätt till ersättning för skadan (12 kap. 10 § jordabalken). Skulle hyresvärden ha orsakat en mindre skada har hyresgästen rätt att själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad eller få hyran skäligen nedsatt under den tid lägenheten på grund av skadan är i bristfälligt skick. Hyresvärden kan också föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

I ditt fall

Sammanfattningsvis kan man konstatera att hyresvärden är skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyran, även om ohyran förekommer på grund av hyresgästen. Skulle hyresvärden låta bli att göra detta kan man som hyresgäst vända sig till hyresnämnden och ansöka om att hyresvärden ska föreläggas att avhjälpa bristen (ohyran).

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82752)