Är hyresvärden skyldig att bekosta persienner?

2019-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag bor i en hyresrätt. Nu har hyresvärden bytt fönster. Jag hade persienner innan som satt där när jag flyttade in. Jag vill ha persienner igen, vem ska beställa och bekosta dem? Innan var det 2+1 glas, med persienner emellan. Var ganska hög volym för det är en starkt trafikerad gata utanför. Nu har de satt i 2 glas och volymen är högre från gatan. Förra sommaren då vi hade de "gamla" fönstren med persienner var det runt 28-30 grader i lägenheten, fast persiennerna var nere och stängde ut solen. Det blir betydligt varmare om det inte sätts in persienner.MvhIngela Wolgast
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättlig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i jordabalken (JB). Under hyrestiden ska din hyresvärd tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt allmän uppfattning i orten är fullt brukbar för boende (12 kap 9 § JB). Hyresvärden ska med visst tidsmellanrum ansvara för vanliga reparationer som krävs på grund av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 15 § andra stycket JB). När din hyresvärd bytte fönster var det antagligen en sådan reparation som gjordes.

Hyresvärdens skyldighet att tillhandahålla lägenheten i fullt brukbart skick är central. Enligt tidigare domstolsavgöranden kan lägenhetens skick avse bland annat olämplig inomhustemperatur. Om ett hinder eller men uppstår i lägenheten utan att hyresgästen orsakat detta, har hyresgästen rätt att kräva att hyresvärden vidtar vissa åtgärder (12 kap 16 § och 12 kap 11 § JB):

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av stor betydelse.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

Föreligger brist i lägenheten?

En bostadslägenhet ska inte ha samma standard idag som den hade i början av 1900-talet. De krav som ställs för att en lägenhet ska anses fullt brukbar förändras i takt med att byggnadsbeståndet utvecklas. I tidigare domstolsavgöranden har lägenhetens skick till exempel avsett olämplig inomhustemperatur. 28 – 30 grader celsius i lägenheten skulle jag säga är en olämplig inomhustemperatur. Utan persienner kommer temperaturen antagligen vara högre.

I ditt fall

De höga temperaturerna i lägenheten kan anses utgöra ett hinder eller men, som du inte orsakat. Du skulle med stöd av bestämmelsen i 12 kap 11 § JB kunna avhjälpa bristen (dvs köpa nya persienner och sätta i dem) på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden efter tillsägelse från dig inte åtgärdar problemet. Ett alternativ är att du hos hyresnämnden ansöker om att din hyresvärd ska föreläggas att avhjälpa bristen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80676)